Aktuální ranking cross-country svazu paraglidingu

Od 1.1.2021 přecházíme na mezinárodní ranking WPRS

Pravidla

2020: V důsledku COVID19 jsou do rankingu 2020 zahrnuty všechny výsledky závodů z roku 2019 a přepočet bodů z roku 2018

Pravidla rankingu platná od 1.1.2019 - Totálně překopaný..

Pravidla rankingu platná od 1.1.2018 - Zmírněny požadavky pro plný koeficient závodu - nižší požadovaný počet bodů vítěze pro závody s FTV > 0; požadovaný počtu účastníků ligového závodu snížen na 35 (dříve 40).

Pravidla rankingu platná od 1.1.2015 - Pouze formální změna, explicitní určení plné validity ČPP v pravidlech.

Pravidla rankingu platná od 1.1.2015 - Nový výpočet rankingu zohledňující mimo dosažených bodů také pořadí závodníků, zredukování počtu započítaných závodů na 3 a další změny.

Pravidla rankingu platná od 1.1.2011 - Snížení koeficientu pro ČPP

Pravidla rankingu platná od 1.1.2010 - Snížení koeficientu pro neevropské závody PWC

Pravidla rankingu platná od 1.1.2009 - Od sezóny 2009 se budou do rankingu započítávat pouze 4 závody!